همین طور که می‌دانید انرژی گاهی می تواند ذخیره شود

گزارش
پرسش

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

گزارش
انصراف

و به شکل حرکت در می آید با توجه به این موضوع عبارت های زیر را به دو نفره دست دوم گروه انرژی ذخیره ای و انرژی حرکتی دسته بندی کنید حالا کرم ها عبارت زیر می باشد سوخت با باتری گاز ساندویچ موتورسیکلت آب رودخانه

پاسخ ( 1 )

  1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

    گزارش
    انصراف

    سوال بود؟
    انرژی ها از بین نمی روند

ارسال یک پاسخ