همسایه ها در چه کاری با هم همکاری می کنند؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

به نظر شما معمولا همسایه ها در چه کارهایی باهم همکاری می کنند؟؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه 1 پاسخ 19 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

  1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

    گزارش
    انصراف

    بهبود محل زندگی

ارسال یک پاسخ