نوع گاز حاصل از ترکیب جوش شیرین و سرکه چیست؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

نام گازی که بعد از مخلوط شدن جوش شیرین و سرکه به دست می آید

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 ماه 1 پاسخ 34 بازدیدها 1

پاسخ ( 1 )

  1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

    گزارش
    انصراف

    کربن دی اکسید

ارسال یک پاسخ