مفهوم درس بوی خوش مدینه چیست؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

تفکر و پژوهش ششم

در حال پیشرفت 0
ناشناس 10 ماه 25 پاسخ ها 388 بازدیدها 1

پاسخ ها ( 25 )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  به قول خودمان عمل کنیم و فقط به ارزوهایمان فکر نکنیم چون قول خودمان با اهمیت تر است

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  باید بین چند باید چند خواسته مهمترین آنها را در اولویت قرار دهیم

  • لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

   گزارش
   انصراف

   مفهوم این درس اینکه احترام به والدین وفا به عهد و ما به هر کسی که قول میدیم باید قول ما را نشکنیم و به حرفی که زدیم عمل کنیم حتی اگر از خواسته خودمان بگذاریم

 3. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  باید به قوای که دادیم عمل کنیم و از آرزوهایی که داشتیم دست بکشیم چون که انجام دادن قول ها واجب تر از آرزو هاست

 4. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  در مورد مفهوم درس بوی خوش مدینه میشه گفت که ما باید به قول هایی که به هر کسی دادیم باید به اون عمل کنیم مثلا اگر به پدرمان قول دادیم که ساعت ۶ بیایم خانه باید همون موقع بیایم مفهوم کامل این درس این میشود که باید به حرف ها و قول هایی که دادیم عمل کنیم

 5. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف
  این پاسخ ویرایش شده است.

  اویس قرنی می خواست که پیش پیامبر برود واز مادرش اجازه می گیرد و مادرش میگویید که بعد از دوروز برگرد و اویس قبول کرد رفت به مدینه اما پیامبر ندید چون پیامبربه سفر رفته بودو اویس باز گشت پیامبر بعد از اینکه اویس رفت پیامبر باز گشت و رکاب دار خود را فرستاد تا شال پیامبر را برای اویس ببرد و زمانی که رکاب دار شال را به اویس داد اویس خیلی خوش حال شد

 6. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  یعنی زندگی خوب درمدینه

 7. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  باید قول هایی که دادیم راعمل‌کنیم و از آرزو هایمان که برایمان ارزش دارند دست بکشیم چون که قول ها مهم تر از آرزوها هستند

 8. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  حضرت محمد (ص)

 9. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مفهوم این درس اینه که مادر بهترین و مهمترین فرد در زندگی آدم است واحترام به مادر خیلی واجب است ودر این درس اویس هم به خاطر مادر پیر و مریضش از آرزوی خود که دیدن پیامبر بوددست کشید وبه قولی که به مادرش داد عمل کرد وبدون این که پیامبر را ببیند به یمن بازگشت.

 10. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مفهوم این درس اینکه اگر به کسی قل دادیم ان قل را عمل کنیم

 11. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مقام بالای مادر و احترام گذاشتن به او و درنبر گرفتن اولویت ها برای تصمیم گیری

 12. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  احترام به پدر و مادر در درگاه خداوند واجب است و اینکه پیامبر هم می داند. در درس بوی خوش مدینه اویس برای عهدی که با مادرش بست به مدینه رفت اما پیامبر را ندید و به یمن باز گشت اویس مدتی برای احترام مادرش به مدینه نرفت و ان موقعی که رفت به عهد مادرش گوش کرد وقتی خدا بخواد یک اتفاق بیفتد حتما می افتد این هم مفهوم درس بوی خوش مدینه احترام به پدرومادر واجب است.

 13. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مفهومش این است که باید برای مادر خود هر کاری بکنیم وهمیشه به یاد او باشیم اویس با اینکه دیدن پیامبر آرزو اش بود ولی باز منتظر آمدن پیامبر نماند و بر گشت پیش مادرش چون مادرش داشت از دوری اویس میمرد پس باید بدانیم مادر ها چقدر مارا دوست دارند وما باید به اندازه ی آنها خودشان را دوست داشته باشیم.

 14. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  برای امتحان و نوشتن استفاده می شود

 15. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  برای امتحان و نوشتن استفاده می شود

 16. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  احترم به مادر

 17. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ما ادم ها خواسته های زیادی داریم که بیشتر ان ها را نمیتوانیم انجام بدیم یا این که توانایی ی انجام ان کار ر نداریم .
  ما برای رسیدن به‌ خاسته هایمان باید تلاش کنیم و کاری کنیم که ارزو هامون براورده بشه .
  پس باید تلاش و برنامه ریزی کرد .

 18. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  سوال ۲ چوب

 19. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  به حرفی که میزنیم سرحرفمون باشیم وبه قولهایی که میدهیم عمل کنیم وزیر قولمون نزنیم

 20. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ماده طبیعی

 21. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ما باید حرفی،که میزنیم سر حرفمون باشیم وبه قولی که میدهیم عمل کنیم وزیر قولمان نزنیم

 22. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  اسید پلوم بهتر است چون که پور است

 23. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  به حرفی که میزنیم سرحرفمون باشیم وبه قولهایی که میدهیم عمل کنیم وزیر قولمون نزنیم

 24. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مهفوم بوی خوش مدینه میشه به مادر خود قول میدین به اون قول عمل کن

ارسال یک پاسخ