معرفی فیلم آموزشی زبان؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

؟؟

در حال پیشرفت 0
ابانی 3 ماه 2 پاسخ ها 123 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  extr@

  new headway

  english channel

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  تو گوگل سرچ کن .فیلم آموزش زبان

ارسال یک پاسخ

انتخاب