فعالیت صفحه ۶ مطالعات چهارم

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

برای بهتر شدن بوستان محله خود چه پیشنهادی دارید؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه 1 پاسخ 25 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

  1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

    گزارش
    انصراف

    نریختن آشغال
    بازی نکردن در چمن ها

ارسال یک پاسخ