عدد 8/9 با تقریب کمتر از 10 به روش قطع کردن کدام می‌شود؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

٩و ٠ و١و ٨ اینها گزینه های سوال هستند.

و همچنین سوال

مقدار تقریبی عدد 8/9 با تقریب کمتر از 10 کدام است؟

گزینه ها: 9و0و1و8

در حال پیشرفت 0
سایت 8 ماه 1 پاسخ 175 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  اولین سوال جوابش صفره چون ما دهگان نداربم و اگه قطع کنیم .کل رقم ها صفر میشه.
  دومین سوال :
  روش گرد کردن.
  میشه ۱۰

ارسال یک پاسخ