روز ۱۲ بهمن چه روزی است؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

انقلاب اسلامی

در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 سال ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۴۰:۳۳ 22 پاسخ 201 بازدیدها 1

پاسخ ها ( ۲۲ )

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۴۴:۴۷

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  روزه پیروزی انقلاب اسلامی ایران

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۴۵:۰۵

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  بازگشت امام خمینی (ره) به ایران واقعه‌ای در جریان انقلاب ۱۳۵۷ است که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ امام خمینی (ره) پس از ۱۴ سال تبعید به ایران بازگشت و در تهران مورد استقبال قریب به سه میلیون ایرانی قرار گرفت. این روز در تقویم رسمی با عنوان روز آغاز دهه فجر، مشخص شده‌ است.

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۴۵:۲۴

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  روزی که امام خمینی به ایران برگشت

   0
   ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۰:۰۶:۴۶

   لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

   گزارش
   انصراف

   ۱۲ بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران، آغاز دهه فجر

   بازگشت امام خمینی (ره) به ایران واقعه‌ای در جریان انقلاب ۱۳۵۷ است که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ امام خمینی (ره) پس از ۱۴ سال تبعید به ایران بازگشت و در تهران مورد استقبال قریب به سه میلیون ایرانی قرار گرفت. این روز در تقویم رسمی با عنوان روز آغاز دهه فجر، مشخص شده‌ است.

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۴۵:۴۲

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  روزی است که شاه فرار کرد امام خمینی رحمت الله آمد ومردم خیلی خوش حال بو دن و مردم ان روز را جشن گرفتن

  -1
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۴۷:۰۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  امام از فرانسه به ایران امد

  1
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۴۸:۳۵

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  روز ۱۲ بهمن روزی است که امام خمینی از تبعید باز میگردد که در ساعت ۹:۳۳ صبح بود، ما هم البته این روز را آغاز دهه مبارک فجر هم میدانیم و این روز برای ما ایرانی ها بسیار مهم و زیبا است

  1
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۵۰:۲۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  دوازدهم بهمن ماه روزی بود که امام بعد از چند سال تبعید از نوفل لوشاتو ی فرانسه وارد ایران شدند و این روز تاریخی روز پیروزی انقلاب اسلامی بود و و از دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه دهه فجر نام دارد

  1
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۵۰:۴۱

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱۲بهمن روز بازگشت امام خمینی بعد از ۱۴ سال تبعیدبه ایران است واز ۱۲ بهمن آغاز دهه فجر است و از ۱۲ بهمن تا۲۲ بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است را دهه فجر میگویند .

  1
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۵۰:۵۷

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  روز ورود امام به کشور عزیزمان ایران

  1
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۵۱:۳۷

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  روز ۱۲ بهمن روزی است که شاه از کشور ما فراری‌ میشود و رهبر ما می‌ اید .
  به این روز ( روز‌ انقلاب اسلامی) گفته میشود .

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۵۵:۳۲

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  بازگشت امام خمینی به ایران

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۵۶:۵۶

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  روز رفتن شاه از کشور است و امام خمینی رهبر ما مسلمانان انتخاب شد

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۹:۵۷:۴۱

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  روزی است که امام خمینی از فرانسه به ایران اومد و این روز دهه فجر می گویند

   0
   ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۰:۱۵:۰۷

   لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

   گزارش
   انصراف

   روز ۱۲بهمن روزی است که شاه ازکشور فرار می کند وامام می آید

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۰:۰۱:۳۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  بازگشت امام خمینی به ایران ورفتن شاه

   0
   ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۰:۱۲:۰۷

   لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

   گزارش
   انصراف

   روز۱۲بهمن روزی است که شاه از کشور فراری میشود وامام می آید

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۰:۰۱:۵۰

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  روزی است که جمهوری اسلامی ایران با سربلندی هر چه تمام به پیروزی رسید و جواب زحمت هایش را در همان روز باشکوه به دست آورد و حکومت پهلوی شاه از بین رفت

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۰:۰۶:۰۴

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱۲ بهمن؛ بازگشت امام خمینی به ایران، آغاز دهه فجر

  بازگشت امام خمینی (ره) به ایران واقعه‌ای در جریان انقلاب ۱۳۵۷ است که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ امام خمینی (ره) پس از ۱۴ سال تبعید به ایران بازگشت و در تهران مورد استقبال قریب به سه میلیون ایرانی قرار گرفت. این روز در تقویم رسمی با عنوان روز آغاز دهه فجر، مشخص شده‌ است.

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۰:۳۱:۳۹

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ۱۲ بهمن روزی است که شاه از ایران فرار کرد و امام خمینی (ره) به ایران آمد و مردم خوشحال شدند و آن روز را جشن گرفتند و آن روز در تقویم اسلامی دهه فجر نامیده میشود.

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ۱۲:۲۷:۰۷

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  بازگشت امام خمینی (ره) به ایران واقعه‌ای در جریان انقلاب ۱۳۵۷ است که طی آن در ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ امام خمینی (ره) پس از ۱۴ سال تبعید به ایران بازگشت و در تهران مورد استقبال قریب به سه میلیون ایرانی قرار گرفت. این روز در تقویم رسمی با عنوان روز آغاز دهه فجر، مشخص شده‌ است

  0
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ ۶:۲۹:۵۰

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  برگشت امام خمینی از تبعید پس چهارده سال.
  .اغاز دهه فجر

ارسال یک پاسخ