در مصراع میریختم تمام جهان را به پای تو ، (تو) به چه کسی اشاره دارد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

شعر ای مادر عزیز
ششم ابتدایی

در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 سال ۱۳۹۹/۹/۶ ۱۹:۵۳:۴۰ 10 پاسخ 683 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۱۰ )

  2
  ۱۳۹۹/۹/۶ ۲۲:۰۳:۲۵

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مادر

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خوبه

  0
  ۱۴۰۰/۸/۱۵ ۱۰:۳۱:۰۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مادر

  -1
  ۱۴۰۰/۸/۱۸ ۱۰:۴۴:۰۶

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  😑😑😑😑

  0
  ۱۴۰۰/۸/۱۸ ۱۰:۴۵:۱۰

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  عالی 😍😍

  0
  ۱۴۰۰/۹/۱۳ ۱۸:۲۳:۲۶

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ای مادر عزیز

  0
  ۱۴۰۰/۱۰/۵ ۱۹:۴۹:۲۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مادر

  0
  ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ ۱۶:۳۱:۳۶

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مادر

  0
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ ۱۷:۰۹:۱۱

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  مادر

ارسال یک پاسخ