در بیت کلماتی چو در آویزه ی گوش — مسجد کوفه هنوزش مدهوش چه کنایه ای وجود دارد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

چه کنایه ای؟ بیان کنین

در حال پیشرفت 0
admin 6 ماه 7 پاسخ ها 189 بازدیدها مدیر 0

پاسخ ها ( ۷ )

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  کنایه از زیاد یاد دعا های حضرت علی(ع)

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  کنایه از سخن های پر معنی وزیبای حضرت علی

  شاد باشید
  امیر علیپور

 3. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  چو درآویزه گوش کنایه از به خاطر سپردن

 4. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  کنایه از عبادت هاو مناجات زیاد حضرت علی (ع) در مسجد کوفه دارد.

 5. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  به خاطر سپرد حضرت علی و زیاد دعا کردن حضرت علی

 6. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  کنایه از یاد های امام علی بود  😀😀😀😀😀😀

 7. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  منظور از آویز بودن یک حرف مانند گوشواره‌ی در کنایه از زیبا بودن آن حرف است که مردم نمیتوانستند آن حرف رو فراموش کنند

ارسال یک پاسخ

انتخاب