درباره مضرات پفک اطلاعاتی دهید.

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

لطف کنید در مورد مضراتش صحبت کنید تا بچه ها ببینند و کمتر سمت این خوراکی های مضر بروند

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه 1 پاسخ 73 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

    گزارش
    انصراف

    کلا پفک سمه

ارسال یک پاسخ

انتخاب