جوهر نمک برای چه کار هایی استفاده میشه؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

ششم ابتدایی

0
ناشناس 2 هفته 0 پاسخ ها 11 بازدیدها 1

ارسال یک پاسخ