به نظر شما بلعمی به چه چیزی تاکید دارد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

فارسی ششم

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 ماه 1 پاسخ 12 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

  1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

    گزارش
    انصراف

    پرستش خدا

ارسال یک پاسخ