با توجه به عنصر نئون این عنصر چند پروتون و الکترون دارد؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

نئون عدد اتمی ۱۰ دارد و جزو گاز نجیب محسوب میشود

در حال پیشرفت 0
ناشناس 11 ماه 1 پاسخ 80 بازدیدها 0

پاسخ ( 1 )

  1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

    گزارش
    انصراف

    هر اتم نئون دارای 10 پروتون است. سه ایزوتوپ پایدار عنصر وجود دارد که اتمهای دارای 10 نوترون (نئون 20)، 11 نوترون (نئون 21) و 12 نوترون (نئون 22) هستند. از آنجایی که دارای اتکای پایدار برای پوسته بیرونی الکترون است، اتمهای نئون دارای 10 الکترون و بدون شارژ الکتریکی خالص هستند.

ارسال یک پاسخ