ادرپاییان چگونه توانستند از علوم و فنون اسلام استفاده کنند؟

گزارش
پرسش

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

گزارش
انصراف

پاسخ ها ( 2 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  چرا اینقد زیاد؟

 2. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  لعگ۸

ارسال یک پاسخ