آیا الکتریسیته از همه ی مواد عبور می کند؟

گزارش
پرسش

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

گزارش
انصراف

از چه موادی عبور می کند؟
از چه موادی عبور نمی کند؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 سال ۱۳۹۹/۹/۱۲ ۱۹:۲۶:۴۳ 19 پاسخ 1483 بازدیدها 2

پاسخ ها ( ۱۹ )

  4
  ۱۳۹۹/۹/۳۰ ۱۱:۴۳:۰۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  از همه ی موارد عبور نمیکند
  فقط همینو یادمه از پنج‌ساله پیش😂

  1
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ ۱۹:۱۴:۴۳

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خیر.از همه ی کواد عبور نمی کند

  2
  ۱۴۰۰/۸/۲۲ ۲۳:۵۷:۴۶

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خیر از همهی مواد عبور نمیکنند بلکه از مواد نارسانا عبور نمیکنند ولی از مولد رسانا عبور میکنند

 1. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  موارد نه مواد

 2. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  موارد نه مواد

  -1
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ ۱۷:۲۶:۲۷

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خیر –

 3. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ایا الیکتریسیته از همه ی مواد عبور می کند ؟ خیر از تمام مواد ها عبور نمی کند

  👋🏻

 4. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  ایا الیکتریسیته از همه ی مواد عبور می کند ؟ خیر از تمام مواد ها عبور نمی کند

  👋🏻

  0
  ۱۴۰۱/۲/۲۴ ۱۶:۱۵:۲۱

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  شما کلاس چند

 5. لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  الکتریسیته از همه ی موارد عبور میکند

  0

  لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا این پرسش باید گزارش شود.

  گزارش
  انصراف

  خیر غ

ارسال یک پاسخ