آرایه ی شخصیت بخشی مثال بزنین؟

گزارش
پرسش

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

گزارش
انصراف

پاسخ ها ( 15 )

 1. Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  ارایه جان بخشی یا تشخیص ارایه ای هست که در اون ویژگی های یک موجود زنده رو به موجود غیر زنده نسبت می دیم ، مثلا : مدادم راه رفت .
  مداد که نمی تونه راه بره پس ارایه جان بخشی داریم.

  -1
  ۱۴۰۱/۹/۱۹ ۱۲:۲۲:۳۲

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  آرایه جان بخشی ، شخصیت بخشی یا تشخیص ، آرایه ای هست که در اون ویژگی های یک موجود زنده رو به یک موجود غیر زنده نسبت می دیم.
  مثلا کتاب از خستگی گریه کرد.
  کتاب نه خسته می شه و نه گریه می کنه پس اینجا آرایه جان بخشی داریم.

  0
  ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲۰:۴۴:۳۶

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  من داشتم میوه می خوردم که سیب گفت مرا نخور
  جان بخشی حرف زدن سیب

  -3
  ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲۰:۵۸:۲۶

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  سلام.سیریک روزطعنه زدب پیازکه تومسکین ،چقدربدبویی (سیروپیاز رادو شخص فرض کرده وبین آنهاگفت وگو صورت گرفته است)

   -1
   ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ ۸:۱۴:۳۲

   Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

   گزارش
   انصراف

   از مهمانی برمیگشتیم
   ماشین بنزین نداشت که ماشین گفت
   من گرسنه ام است

  0
  ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲۰:۵۹:۰۳

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  سلام.سیریک روزطعنه زدب پیازکه تومسکین ،چقدربدبویی (سیروپیاز رادو شخص فرض کرده وبین آنهاگفت وگو صورت گرفته است)

  -2
  ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲۱:۳۲:۰۲

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  کتاب من حرف میزند، جان بخشی به کتاب

  -1
  ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲۲:۳۰:۵۵

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  یعنی معنی ظاهری آن راکاری نداریم و معنی غیر ظاهری را باید ببینیم

  مثل خون خود را خوردن ….یعنی ناراحت بودن از چیزی

  -1
  ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲۳:۴۵:۱۰

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  آرایه جان بخشی.یا تشخیص.آرایه هایی است که یه چیزه زنده را به غیر زنده نسبت میده▪
  مثل؟ {درخت سیب شعر خواند‌‌‌_
  درخت نمیتواند حرف بزند و یا شعر بخواند}
  الان اینجا جان بخشی دارد.

  -1
  ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ ۲۳:۴۵:۴۸

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  آرایه جان بخشی.یا تشخیص.آرایه هایی است که یه چیزه زنده را به غیر زنده نسبت میده▪
  مثل؟ {درخت سیب شعر خواند‌‌‌_
  درخت نمیتواند حرف بزند و یا شعر بخواند}
  الان اینجا جان بخشی دارد.

   -1
   ۱۴۰۲/۱/۱۹ ۱۳:۲۸:۲۶

   Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

   گزارش
   انصراف

   سیر یک روز طعنه زد ب پیاز ک تو مسکین چقدر بدبویی؟
   این ی مثال میشه دوستان میتونید استفاده کنین

  -1
  ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ ۸:۰۰:۳۰

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  ارایه جان بخشی یا تشخیص ارایه ای هست که در اون ویژگی های یک موجود زنده رو به موجود غیر زنده نسبت می دیم ، مثلا : مدادم راه رفت.یاتخم مرغ حرف زد
  مداد که نمی تونه راه بره پس ارایه جان بخشی داریم.

  0
  ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ ۱۸:۵۹:۴۸

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  امروز کیفم پرواز کرد یا صندلی خونمون از زمین بلند شد
  در هر دو مثال کیف و صندلی موجود غیر زنده هستن که نمیتوانن این کارها رو انجام بدهن و ما ویژگی های موجود زنده رو به اونا نسبت دادیم

  -1
  ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ ۸:۲۷:۱۹

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  ویژگی انسانی را به یک چیز بیجان دادن شخصیت بخشی می گویند.
  مثل ابر گریه می‌کند در این جا ما یک صفت انسانی ک گریه کردن می باشد را ب ابر تشبیه کردیم …

  -1
  ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ ۱۵:۳۶:۴۷

  Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

  گزارش
  انصراف

  یعنی جان بخشی به اشیا مثال پاکن حرف بزند

ارسال یک پاسخ