اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی کلمه عبور

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر کلمه عبور به ایمیل شما ارسال شود.

ارسال پیام

ورود

اکنون ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

جدول امتیازات

کسب مدال ها:

 

۲۰ امتیاز = کاربر عادی

۶۰ امتیاز=کاربر ویژه

۱۰۰ امتیاز=کاربر نقره ای

۱۵۰ امتیاز=کاربر طلایی

۲۰۰ امتیاز=کاربر فعال

۵۰۰=ناظر

 

 

کسی امتیازات

امتیاز ها برای کاربر جدید=۲۰

امتیاز برای اضافه کردن یک سوال جدید=۵

امتیاز برای اضافه کردن یک پست جدید=۴

امتیاز برای انتخاب بهترین پاسخ=۵

امتیاز امتیاز دهی به سوال=۱

امتیاز افزودن جواب=۴

امتیاز امتیازدهی به جواب=۱

 

◊کسب هر ۱۰۰ امتیاز: یک شارژ ۱۰۰۰ تومانی 🙂