کنکور سراسری

کنکور سراسری

دانلود سوالات و پاسخ های کنکور سراسری ۹۵-۸۸


کنکور تجربی ۹۵-۸۸


کنکور ریاضی ۹۵-۸۸


کنکور انسانی ۹۵-۸۸


کنکور زبان ۹۵-۸۸


کنکور فنی ۹۵-۸۸

کنکور

“فقط باید بفهمید چه زمانی واقـــعا طالب موفقیت هستید؛
چون دیگر هیچوقت تسلیم نمی شوید و مهم نیست آنوقت دیگر شرایط چقدر رو به سختی برود.

انگیزشی

“افرادی که صبر خوبی دارند، اتفاقات خوبی برایشان رخ میدهد
و اتفاقت عالی برای افرادی که اتفاقات عالی را خودشان با تلاش خودشان محقق میکنند.

استمرار در موفقیت معجزه میکند!

?یه قانونی داریم اونم اینه که:
اگه دیدی داری سختی میکشی یعنی داری به خواسته هات نزدیک میشی و اگه لم دادی و خیلی راحتی بدون به سمت زوال و نابودی میری!

✅خواسته های بزرگ تلاش و سماجت میخواد.
❌برای خواسته هات فقط باید بجنگی…

?وقتی اون استمرار و سماجتت نباشه؛
گزینه هایی چون بهونه جویی رو انتخاب میکنی…
?خودتو قانع میکنی برای ادامه ندادن…
ادامه ندادن چیزی که دوسش داری داشته باشی …
❌و این یعنی آخر خط….

?امروز یکم برای خواسته هات ارزش قائل شو…
?درخواست تو از کائنات ارزش سماجت و پیگیری رو داره!
توی دنیای ما چیزی که با ارزشه؛ پیگیری و سماجت میکنن!
اگه سماجت به خرج نمیدی…
?یه دلیل بیشتر نداره:
?اونم اینه که خواسته هات مهم نیست!
شرطش اینه که به جز خودمون باید اطرافیانمون هم با ما همسو بشن.

teach98.ir
۱
شماره ی معکوس

برای ورود به قسمت مشاوره ی کنکور سراسری کلیک کنید


مشاوره ی کنکور

کنکور را جدی بگیریمکنکور آسان نیست