کتاب گنج نامه

بازدید: 289 بازدید

کتاب گنج نامه

کتاب گنج نامه

 

کتاب «گنج‌نامه» نوشته‌ی «ویلیام فاکنر» را «احمد اخوت» به فارسی برگردانده است.

در توضیح پشت جلد کتاب آمده است: «لوکاس که حسابی رفته بود تو نخ دستگاه، حواسش به حرف فروشنده نبود.

بالاخره گفت:

“ما باید اون پولو حتماً ‌امشب پیدا کنیم. دستگا از تو، نشون دادن جایی که باید بگردیم با من. هر چی پیدا کردیم نصف نصف.”

در مجموعه‌ی گنج‌نامه، داستان‌هایی از ویلیام فاکنر (۱۸۹۷-۱۹۶۲) گرد آمده که درباره‌ی گنج و گنج‌یابی است، همچنین پیوست‌هایی به قلم احمد اخوت که در شناخت ابعادی تازه از جهان داستانی فاکنر راهگشاست.

داستان‌های گنج نمکی از نظر مضمونی دو سویه دارند: سویه‌ی اولشان همان موضوع گنج قلابی است، اینکه اصلاً دنبال چه می‌گردیم، گنج کجا بود!

سویه‌ی دوم ریشه در این رباعی خیام دارد: آن قصر که جمشید در او جام گرفت…» کتاب حاضر را نشر «افق» منتشر کرده و در اختیار مخاطبان قرار داده است.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK