کتاب کلاته گل

بازدید: 178 بازدید

کتاب کلاته گل

کتاب کلاته گل

 

کلاته گل، ده آباد و سرسبزی است که مردمانش عاشق ارباب مهربانشان آقا مهدی خرم هستند.

ارباب تازه با پری خانم ازدواج کرده و همراه با برادر پری، دکتر یعقوب به ده آمده اند، اما شاه چندی پیش این ده را پسندیده و می خواهد آنها را بیرون کند

داستان در کلاته گل، خانه اربابی خرم روی می دهد.

نمایشنامه در سه پرده اجرا می شود و شخصیت های نمایش شامل :

«مهدی خرم؛ مالک کلاته گل »، « پری؛ زن خرم»، « دکتر یعقوب پایدار ؛ برادر پری »، « احمد آقا ؛ مباشر خرم »،

«ننه؛ دایه خرم»، «هاشم زاده ؛ مامور اداره املاک »، « عمو غدیر ؛ ربش سفید و قصه گو »، « کشور؛ خدمتکار»،

« بام غلطون ؛ دهاتی کوتوله و قلچماغ »، نظامی ها و دهقانان است.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK