کتاب کار علوم هفتم خیلی سبز

کتاب کار علوم هفتم خیلی سبز

کتاب کار علوم هفتم خیلی سبز

 

«کتاب کار علوم هفتم» نوشته‌ی مشترک «ابوذر نصری»، «مهرناز صادقی»، «آیدا آریافخر»، «الهام سادات رحمانی» و «مهدی هاشمی» است.

این کتاب با توجه به مطالب کتاب درسی تالیف شده و مورد تایید آموزش‌وپرورش است.

این کتاب مانند کتاب درسی شامل 15 فصل با عناوین:

«تجربه و تفکر»، «اندازه‌گیری در علوم و ابزارهای آن»، «اتم‌ها، الفبای مواد»، «مواد پیرامون ما»، «از معدن تا خانه»، «سفر آب روی زمین»، «سفر آب درون زمین»، «انرژی و تبدیل‌های آن»، «منابع انرژی»، «گرما و بهینه‌سازی مصرف انرژی»، «سلول و سازمان‌بندی آن»، «سفره‌ی سلامت»، «سفر غذا»، «گردش مواد» و «تبادل با محیط» است.

کتاب حاضر را نشر «خیلی سبز» منتشر کرده و در اختیار مخاطبان قرار داده است.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK