کتاب کار ریاضی هفتم کاگو

بازدید: 377 بازدید

کتاب کار ریاضی هفتم کاگو

 

ویژگی کار طلایی:

تک درس

درسنامه و توضیحات در ابتدای هر درس

آزمونک های تشریحی و خود ارزیابی بعد از هر درس

آزمونهای دی و خرداد در انتهای کتاب

فاقد پاسخنامه

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK