کتاب کاربرگ ریاضی پایه نهم پویش

کتاب کاربرگ ریاضی پایه نهم پویش

 

کتاب کاربرگ ریاضی پایه نهم پویش

 

آنچه میبینید یک کتاب از مجموعه کاربرگ هفتگی است که در پایه های هفتم، هشتم و نهم و در درس های ریاضی، علوم تجربی، فارسی، عربی، آموزش قرآن تهیه و تدوین شده است.

بودجه بندی دقیق و هفتگی، تعداد سوالات به اندازه و استاندارد، سطح کارشناسی شده سوالات و همچنین رویۀ آموزشی مناسب، همگی از ویژگی های این کاربرگ ها می باشد.

هدف این کتاب مرور آموخته های طی هفته و همچنین ارزیابی آن آموخته ها است.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK