کتاب پرسش های چهار گزینه ای فلسفه و منطق دهم و یازدهم رشته انسانی

کتاب پرسش های چهار گزینه ای فلسفه و منطق دهم و یازدهم رشته انسانی

 

کتاب پرسش های چهار گزینه ای فلسفه و منطق دهم و یازدهم رشته انسانی

 

در این کتاب سعی کرده ایم تا جای ممکن، هم در درس نامه و هم در تست ها، سؤالات آزمون سراسری را به طور کامل پوشش دهیم.

حتما ابتدا درسنامه ها را بخوانید و بعد بروید سراغ سؤالات بخش اول هر درس.

تمرینات درس نامه را جدی بگیرید، یک جورهایی برای جا افتادن مطالب درسی تنظیم شده اند.

بخش استراتژی برخورد با تست‌ها راهنمایی است برای کنکور که به صورت درس به درس تنظیم شده و یک بینش کلی به شما می دهد از تست های فلسفه و منطق.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK