کتاب پرسش های چهار گزینه ای دین و زندگی جامع جلد دوم رشته انسانی خیلی سبز

کتاب پرسش های چهار گزینه ای دین و زندگی جامع جلد دوم رشته انسانی خیلی سبز

 

کتاب پرسش های چهار گزینه ای دین و زندگی جامع جلد دوم رشته انسانی خیلی سبز

 

 

این کتاب شامل قسمت های زیر است:

1.هدف کلی: هدفی که هر درس با بیان مطالب آن، دنبال می کند.

2. مفاهیم اصلی: شامل کلیدواژه‌ها و مفاهیم مهم هر درس می باشددر این بخش به تمام سوالات پاسخ داده‌شده است.

این موارد تیپ هر سوال است بر مبنای این چند تیپ پاسخ داده شده‌اند.

۱-متن

۲—حدیث

۳ ارتباط مفهومی

۴-ترکیبی

۵-آیه

۶- اندیشه و تحقیق، فعالیت کلاسی

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK