کتاب پرسش‌های مکمل+تمرین‌های درس به درس عربی هشتم

کتاب پرسش‌های مکمل+تمرین‌های درس به درس عربی هشتم

کتاب پرسش‌های مکمل+تمرین‌های درس به درس عربی هشتم

 

تمرین های متناسب و مکمل درس به درس
تکیه بر روش متن محور
تکرار لازم کلمات کلیدی و پر کاربرد
پرهیز از معرفی واژه‌ها و قواعد غیر ضروری

 

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK