کتاب پرسشهای چهارگزینه ای جامع زبان انگلیسی دهم مبتکران

کتاب پرسشهای چهارگزینه ای جامع زبان انگلیسی دهم مبتکران

 

کتاب پرسشهای چهارگزینه ای جامع زبان انگلیسی دهم مبتکران

 

کتاب پیش رو منبعی کامل و جامع از محتوای آموزشی و تست های چهارگزینه ای برای کتاب سال دهم است.

سیاست تألیف منطبق بر استانداردهای دفتر محترم تألیف و در عین حال آزمون های چهارگزینه ای معتبر و استاندارد است.
کتاب تست جامع زبان انگلیسی دهم شهاب اناری مبتکران از چند بخش تشکیل شده است:
1) گرامر : آموزش و پرسش های چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی: در این قسمت، نکات اصلی و اولیه دروس به طور کامل همراه تمرینات موضوعی و نکات تکمیلی آورده شده است. در انتها نیز پرسش های تستی تألیفی و کنکوری (مربوط به مباحث) به همراه پاسخ های تشریح آمده است.
2) واژگان: آموزش همراه با ارائۀ برنامه مطالعاتی
– پرسش های چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی: واژگان جدید هر درس در چند جلسه تقسیم شده است. همه واژگان دارای تلفظ، مترادف متضاد و جمله های کاربردی هستند. سپس پرسش های تستی مربوط ارائۀ شده است.
3) درک مطلب: آموزش تکنیک های متن خوانی – پرسش های چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی
 4)آزمون نمونه تستی: در انتهای هر فصل یک آزمون جامع بیست سوالی شامل 4 سوال گرامر،
7 سوال واژگان،
5 سوال کلوز تست و یک کتن 4 سوالی تألیف شده است.
واژه نامه جیبی همراه شامل تمامی واژگان سال هفتم تا دهم متوسطه به همراه تلفظ، معنی و مثال های کاربردی است. DVD ضمیمه حاوی فایل های صوتی تلفظ واژگان سال دهم و فایل آموزش تصویری روش های بادگیری گرامر و لغت است. همراه با پاسخ های کاملا تشریحی کلیه تستها .
این کتاب همراه با ضمیمه رایگان واژگان جیبی و دی وی دی واژگان.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK