کتاب نازبالش

بازدید: 363 بازدید

کتاب نازبالش

کتاب نازبالش

 

کتاب «نازبالش» نوشته‌ی «هوشنگ مرادی کرمانی» است. نویسنده در این اثر نیز با زبان طنز آمیخته با کنایه داستان خود را پیش می‌برد.

در قسمتی از داستان می خوانیم: «روی نازبالش پنج تا تخم درشت کدو تنبل بود. تخمه‌ها را عین علامت سوال چیده بود، این جوری؟.

تخمه‌فروش نازبالش را روی دو دست گرفته بود، ایستاده بود کنار خیابان. انتظار می‌کشید آدم خوبی پیدا شود، هزار تومان بدهد و یکی از آن تخمه‌ها را بخرد و بخورد.

تخمه‌فروش مثل خل و چل‌ها لباس پوشیده بود. عین دلقک‌ها! تو گرما، کلاه پشمی گشاد و نوک تیزی گذاشته بود سرش و پیراهن دراز آبی‌رنگی پوشیده بود تا قوزک پاش.

کلاهش سفید بود و دورش خط قرمز داشت. رویه‌ی نازبالش پارچه‌ی مخملی و سرخ بود. تخم‌های درشت و سفید کدو تنبل روی سرخی پارچه، در آفتاب درخشان تابستان، برق برق می‌زد و چشم را می‌گرفت.

مثل مرواریدهایی که جواهرفروش‌ها روی پارچه‌ی این‌جوری و این رنگی می‌گذارند.»

این کتاب را انتشارات «معین» منتشر کرده است.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK