کتاب منظومه بلند سواحلی و خوزیات

بازدید: 263 بازدید

کتاب منظومه بلند سواحلی و خوزیات

کتاب منظومه بلند سواحلی و خوزیات

 

سروده‌های این مجموعه شعری اخوان ثالث عبارت‌اند از :

“و اما بعد”، “راستی آن شب”، “و پسین‌ها،…آه!”، “نخل پیر و ناخدا شرجی” ، “تامل دیگر زروان” ،

“رنگ یا بی رنگی” ، “میهمان خاطرم” ، “این همانی‌ها” ، “گلی بر آب” ، “چه خواهد شد؟” ،

“امشب شب چیست؟” ، “دیگر ازین چه ساده‌تر” ، “طلوعی دیگر” ، “شبنم شاباشی که زهرآگین شد” ،

“شوش را دیدم” ، “با همیشه و هرگز” ، “بصره در آن سوی شط ” و  “شامگاهی”

بخشهایی از این کتاب :

شامگاه است گل انداخته رخسار سپهر/ چه تماشاگه رنگینی، آه !

باز از بازی هر روزی مهر/ شعله‌ور بیشه‌ای از شرم و شراب است شفق

گسترده خون برافروخته و مست بر آنات غروب/ و چه زیبا و چه خوب !

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK