کتاب مسابقات علوم نهم مبتکران

کتاب مسابقات علوم نهم مبتکران

 

کتاب مسابقات علوم نهم مبتکران

 

کتاب «مسابقات علوم نهم» نوشتهی «مجید علی محمدی» است.

این کتاب از مجموعه مرشد انتشارات مبتکران است. این کتاب نکات لازم و کاربردی را برای آشنایی با روشهای حل مسئله آورده و در پاسخ تشریحی، نکات بیشتری را برای دانشآموزان پایه نهم و داوطلبان آزمون سراسری دانشگاهها و تیزهوشان تدوین کرده است.

در پشت جلد کتاب میخوانید:

«این کتاب شامل مجموعهای از پرسشهای چهارگزینهای، سؤالات تألیفی، سؤالات کنکور سراسری گروه ریاضی و تجربی، آزمونهای تیزهوشان و نمونه دولتی، المپیادهای علمی و … است که با توجه به فصلهای کتاب درسی و رعایت سطح دشواری سؤالها، طبقه بندی شده است. دانشآموز با مطالعه آن و توجه به نکتهها، کلیهی مطالب درسی را در سطح عالی فرامیگیرد.» کتاب حاضر را انتشارات «مبتکران» منتشر کرده است.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK