کتاب قصه ‌های شاهنامه – جلد چهارم تا ششم

بازدید: 258 بازدید

کتاب قصه ‌های شاهنامه – جلد چهارم تا ششم

 

کتاب «قصه‌های شاهنامه – جلدهای ۴ تا ۶» را «آتوسا صالحی» نوشته و «نیلوفر میرمحمدی» تصویرگری کرده است.

این کتاب شامل عنوان‌های «فرود و جریره»، «بیژن و منیژه» و «بهرام و گردیه» است. ناشر در معرفی این مجموعه آورده است: «اگرچه‌ از شاهنامه‌ بسیار گفته‌ و بسیار نوشته‌اند، اما این‌ قلعه‌ی‌ تودرتو هنوز ناشناخته‌ مانده‌ است‌.

هر درش‌ به‌ درهای‌ بسیاری‌ باز می‌شود که‌ با گذر از هر یک‌ به‌ شگفتی‌های‌ تازه‌ای‌ می‌رسیم‌. در مجموعه‌ی‌ دوم‌ قصه‌های‌ شاهنامه‌ (جلدهای‌ ۴ و ۵ و ۶) نویسنده‌ کوشیده‌ است‌ که‌ با پرداختن‌ به‌ داستان‌ زندگی‌ برخی‌ از زنان‌ شاهنامه‌، آن‌ها را از کنج‌ حجره‌های‌ این‌ قلعه‌ بیرون‌ کشد تا جانی‌ دوباره‌ گیرند و نمایشی‌ نو از روزهای‌ دور گذشته‌ بر پا سازند» کتاب حاضر را نشر «افق» منتشر کرده و در اختیار مخاطبان نوجوان قرار داده است

 

خرید