کتاب عزاداران بیل

بازدید: 308 بازدید

کتاب عزاداران بیل

کتاب عزاداران بیل

 

مجموعه ای شامل هشت داستان درباره روستایی به نام َبیَل،که توسط نویسنده قدر معاصر غلامحسین ساعدی نوشته شده مردم روستا به فقر اجتماعی،فقر فرهنگی،خرافات و … گرفتار هستند.

بعضی از شخصیت های داستان در هشت قصه تکرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.مثل کدخدا،مش اسلام ،پسر مش صفر و موسرخه که هر کدام از آنها نمادی از کاراکترهای شخصیت های متفاوت در داستان هستند.

نثر روشن و سلیس از ویژگی بارز این هشت قصه است. جمله‌ها و دیالوگ‌ها کوتاه هستند و همین مسئله باعث تند شدن ضرباهنگ قصه‌ها شده است.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK