کتاب عزاداران بیل

بازدید: 85 بازدید

کتاب عزاداران بیل

کتاب عزاداران بیل

 

مجموعه ای شامل هشت داستان درباره روستایی به نام َبیَل،که توسط نویسنده قدر معاصر غلامحسین ساعدی نوشته شده مردم روستا به فقر اجتماعی،فقر فرهنگی،خرافات و … گرفتار هستند.

بعضی از شخصیت های داستان در هشت قصه تکرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.مثل کدخدا،مش اسلام ،پسر مش صفر و موسرخه که هر کدام از آنها نمادی از کاراکترهای شخصیت های متفاوت در داستان هستند.

نثر روشن و سلیس از ویژگی بارز این هشت قصه است. جمله‌ها و دیالوگ‌ها کوتاه هستند و همین مسئله باعث تند شدن ضرباهنگ قصه‌ها شده است.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK