کتاب سال دیگر،ای دوست،ای همسایه

بازدید: 331 بازدید

کتاب سال دیگر،ای دوست،ای همسایه

کتاب سال دیگر،ای دوست،ای همسایه

 

سال دیگر، ای دوست، ای همسایه  “ گفت: آیین جهان باشد و بود آنچه باید بشود خواهد شد.

این همانی است که می دانی و دانند همه لیکن ای دانا، این نیز بدان، ورنه بپرس آنچه خواهد شد، باید بشود

شاید انسان تو چون مرد کند عزم نبرد که نباید بشود، آنچه نشاید بشود!

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK