کتاب درد سیاوش

بازدید: 375 بازدید

کتاب درد سیاوش

کتاب درد سیاوش

 

جلال آریان خواهری به نام فرنگیس دارد . فرنگیس نیز دختری به نام ثریا دارد که قرار است با پسری به نام خسرو ازدواج کند و جلال به ایران آمده و در جشن آنها شرکت دارد.

شب عروسی شهروز عموی دیوانه خسرو جشن را بهم می زند و می گوید شما باید تقاص خون برادرم را بدهید.

به دنبال این موضوع خسرو همه چیز را ترک کرده و به جست جوی دلیل مرگ پدرش می رود.

پدر اصلی او سیاوش در زمانی که خسرو یک ساله بوده فوت نموده است.

سیاوش مردی بوده متفاوت از سایرین وارسته و زیبا!

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK