کتاب اکوسوال علوم هشتم

کتاب اکوسوال علوم هشتم

کتاب اکوسوال علوم هشتم

 

ویژگی اکو سوال :

پاسخ تشریحی برای سوالات و آزمونکها در انتهای هردرس همراه با جداول ارزشیابی توصیفی( برای مقطع ابتدایی) و بارم بندی (برای پایه های هفتم تا دهم)

سوالهای طبقه بندی شده منبع دار و آزمونک به صورت درس به درس

– سوالات طبقه بندی شده ، حین و پایان سال و سوالات پر تکرار
– طبقه بندی سوالها براساس درس یا فصل های کتاب درسی
– سوال های طبقه بندی شده به همراه پاسخ تشریحی و نکته
– سوال های پیشنهادی دارای ارزش امتحانی بیشتر
– آزمونک های کاربردی جهت پیشرفت مستمر درسی دانش آموزان
– آماده شدن برای امتحان ها با آزمون های پایانی

کتاب اکوسوال علوم هشتم

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK