کتاب اکوسوال ریاضی نهم

کتاب اکوسوال ریاضی نهم

 

کتاب اکوسوال ریاضی نهم

 

ویژگی اکو سوال :

 

پاسخ تشریحی برای سوالات و آزمونکها در انتهای هردرس همراه با جداول ارزشیابی توصیفی( برای مقطع ابتدایی) و بارم بندی (برای پایه های هفتم تا دهم)

/ سوالهای طبقه بندی شده منبع دار و آزمونک به صورت درس به درس

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK