کتاب ابن مشغله

بازدید: 477 بازدید

کتاب ابن مشغله

کتاب ابن مشغله

 

کتاب حاضر، زندگی نامه خودنوشت زنده یاد نادر ابراهیمی می باشد.

فصل اول: ابن مشغله در جستجوی نخستین راه های کسب درآمد

فصل دوم: چگونه ابن مشغله یک «شغل عوض کن» حرفه ای از آب در می آید؟

فصل سوم: ابن مشغله هم گاهی گرفتار بیکاری های طویل مدت می شود و خیلی غصه می خورد.

فصل چهارم: ابن مشغله چند عنوان و لقب احترام انگیز و دهان پرکن به خود تقدیم می کند تا در جامعه سربلند باشد.

فصل پنجم: چگونه ابن مشغله صاحب اسم و رسم و یک باب دکان می شود و دوره های متناوب بیکاری به پایان می رسد.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK