پیش نیاز های اولیه مهارت نوشتن در دانش آموزان

بازدید: 1548 بازدید

پیش نیاز های اولیه مهارت نوشتن در دانش آموزان

 

پیش نیاز های اولیه مهارت نوشتن در دانش آموزان

 

مواردی که برای آغاز نوشتن باید مورد بررسی قرار داد:

 

 • ۱- آگاهی از دست برتر کودک
  ۲- رابطه ی حافظه ی دیداری و نوشتن
  ۳- هماهنگی چشم و دست برای نوشتن
  ۴- سمت شناسی و شناخت مفاهیم ساده
  ۵- آمادگی بدن کودک برای نوشتن

 

 

آگاهی از دست برتر کودک

 

دست ابزار اصلی فرایند نوشتن است .
الف – تشخیص دست برتر

 • بازی غذا خوردن
  بازی بهتر تمیز کردن
  بازی پرتاب
  بازی نخ کشی( نخ را از سوراخ قرقه یا مهره عبور دهد)
  بازی دست روی دست گذاشتن

 

 

تشخیص گوش برتر
 • بازی مکالمه ی تلفنی
  بازی تکرار جمله
  بازی شمارش (شمارش تیک تاک ساعت)
  بازی تشخیص صدا (گوش کردن به رادیو یا ضبط صوت )
  بازی تشخیص جهت صدا

 

 

تشخیص چشم برتر

 

 • بازی دیدن ( دیدن از داخل یک سوراخ کوچک )
  بازی تشخیص مهمان (از روزنه ی در بیرون را دیدن و مهمان را شناسایی کردن )
  بازی دوربین یا روزنه ( دوربین دست کودک و روزنه سوراخ کاغذ است )

 

تشخیص پای برتر

 

 • بازی پرتاب توپ
  بازی پرش
  بازی راه رفتن (اولین گام مشخص کننده ی پای برتراست )
  بازی برداشتن (برداشتن با انگشت پا )
  بازی پا روی پا گذاشتن

 

تشخیص نا هماهنگی در اندام دو گانه در یک سمت

 

 

اگر کودک در استتفاده از اندام ها ی برتر دوگانه بود یعنی از سه اندام در سمت راست و یک اندام در سمت چپش استفاده
می کند باید فعالیت هایی را با کودک انجام دهیم که تنها از اندامی استفاده کند که مخالف اندام های دیگر است مثل کودکی که راست دست و راست چشم و راست گوش است و تنها از پای چپش استفاده می کند باید بازی هایی انجام دهد که فقط از پای راست استفاده کند .

 

دست ورزی های مورد نیاز برای تقویت عضله دست و انگشتان

 

 

برای تقویت عضلات دست از فعالیت های زیر می توانید استفاده کنید:

 •  بازی با خمیر بازی یا موم
   مچاله کردن کاغذ باطله 
  رنگ کردن نقاشی با کاغذ های مچاله
  جدا کردن حبوبات مخنلف از یک دیگر

بریدن اشکال مختلف با دست یا با استفاده از قیچی 
 بستن بند کفش ، زیپ لباس و دکمه  
 حرکت انگشتان دست با استفاده از فرمان معلم
باز و بسته نمودن پیچ و مهره
رسم دو خط موازی و از او بخواهیم در بین خطوط ، خط راست بکشد.
درست کردن شانه و شال گردن با کاغذ
بریدن دایره و خطوط خمیده از داخل یک مربع

 

رابطه ی حافظه ی دیداری و نوشتن

 

فرایند عمل نوشتن به کمک دو اندام چشم و دست انجام می گیرد. یعنی ادراک دیداری رکن اساسی در کسب مهارت نوشتن به شمار می آید .
در این رابطه باید دانست کودک از نظر دیداری باید بتواند :
تصاویر و نماد های مختلف را خوب ببیند ، آن ها را به یاد بسپارد و به یاد آورد.
جزئیات نمادهای مختلف خطی را بشناسد و به خوبی تشخیص دهد.

 

تقویت حافظه ی دیداری

 

 • بازی شناخت شکل ها و گفتن نام آن ها
 • بازی گفتن اجزای یک چیز

 

بازی شناخت شکل های همانند

 

 • کارت هایی مانند نمونه زیر تهیه می کنیم
  نمونه ی حروف سیاه را در بین حروف دیگر پیدا کن
  ج چ   ی   ص   ج    ح    خ     ع    ک    ح      خ      
 • ر   ز   ژ    و      د      ذ      م   ر   ص   ث     ق     غ    
 • ک      ن      م      ل     گ     س      ب     ق     ک   د    

 

بازی شناخت شکل های مثل هم

 

نمونه  کلمه سیاه را در بین کلمات دیگر پیدا کن
دانش رانش    داش     دانش      روش   دانشور
حاتم خانم    خاتم      حاتم     دائم       جائم       
 حرف یا صدای مورد نظر را در کلمات پر رنگ کن :
  س    خروس       شستشو        مسائل      سطل         سماور       هسته       لباس

 

 

تقویت هماهنگی چشم و دست برای نوشتن

 

 • بازی انداختن توپ در سبد (انداختن توپ کاغذی در سبد )
  کشیدن اشکال هندسی
  بازی به نخ کشیدن سوزن
  بازی با توپ
  بازی نشانه گیری
  بازی با توپ و راکت تنیس
  بریدن خطوط صاف روی کاغذ
  حمل ظرف آب

 

سمت شناسی و شناخت مفاهیم

 

هنگام شروع یاددهی – یادگیری فرایند مهارت نوشتن به کودکان عادی و طبیعی ، به خصصوص آن هایی که دوره ی آمادگی را ندیده اند پاره ای از اشتباه ها و نارسایی های نوشتاری مانند موارد زیر در ارتباط با سمت شناسی و شناخت مفاهیم ، مشاهده می شود .
قرینه نویسی یا ایینه وار نویسی
معکوس نویسی
و…

 

 

فعالیت های تقویت سمت شناسی

 

آموزش چپ و راست
نشان دادن اندام
شناخت سمت راست و چپ اشیا
وضع اندام ما در برابر یک دیگر
رنگ آمیزی اشیا ی سمت راست
رنگ آ میزی مسیر (مثل مسیر رسیدن موش به پنیریا مسیر پرواز پرنده)
بازی تشخیص جهت (مانند تست بینایی)

 

 

آمادگی بدن کودک برای نوشتن

 

نحوه ی دست گرفتن مداد
مناسب بودن محل نشستن
وضع بدن هنگام نوشتن در کلاس
وضع هنگام نوشتن در خانه
چگونگی تابش نور در هنگام نوشتن