ویژگی های دوست خوب-پایه ی چهارم

بازدید: 11973 بازدید

ویژگی های دوست خوب-پایه ی چهارم

 

[stextbox id=’info’]ویژگی های دوست خوب-پایه ی چهارم[/stextbox]

 

ویژگی های دوست خوب:

 • مؤدب
 • دانا
 • وفادار
 • مهربان
 • امانتدار
 • خوشرو
 • راستگو

ما در برابر دوستانمان چه وظایفی داریم؟

 • باید همیشه راستگو باشیم.
 • با دوستانمان مهربان و بامحبت باشیم.
 • با آنها با خوشرویی رفتار کنیم.
 • هنگام بیماری به عیادت آنها برویم.
 • به آنها کمک کنیم و همکاری داشته باشیم.
 • رازدار باشیم و از اسرار آنها در مقابل دیگران محافظت کنیم.
 • به آنها وفادار باشیم و به قول و قرارهایمان پایبند باشیم.