ویژگی تصمیم موثر و عزم راسخ

ویژگی تصمیم موثر و عزم راسخ

teach98.ir

ویژگی تصمیم موثر و عزم راسخ

 

 

ويژگي هاي تصميم موثر و عزم راسخ …

بسياري از دانش آموزان در تصميم گيري صحيح نا توانند يا تصميمات آن ها به طور رضايت بخشي اجرا نميشود و تنها به

شكل يك نقشه ي شكست خورده باقي ميماند . در اين مقاله ميخواهيم به دوستان ارگي راه و رسم يك تصميم درست و

اصولي رو ياد بديم :

“بايد مشخص كنيد قصد انجام چه كاري را داريد . پس بايد اين را بدانيد كه :

✅ هدفي كه نوشته نشود هدفي واقعي نيست و به درد نميخورد … پس اهدافتان را يادداشت كنيد .

✅اهداف نبايد بلند پروازانه باشند . يعني بايد امكان وقوع آنها حداقل ٥٠ ٪باشد ( اين موضوع را نبايد با مثبت انديشي

اشتباه بگيريد )

✅هر چه زمان يك تصميم كوتاهتر باشد ضمانت اجرايي آن بيشتر است .

✅اهداف بايد خيلي شفاف باشند .

 

محاسبه ی تراز در آزمون ها

 

•بايد مشخص كنيد هر كار را به چه اندازه اي ميخواهيد انجام دهيد .

درست انجام شدن يك كار قبل از اين كه به شدت خواست شما وابسته بتشد به ميزان پايداري و استقامت شما بستگي دارد .

آقا ُلپ كلم ببي هدفت چقدر براش ارزش داره ؟ همونقدر بااااايد براش سختي بكشي .

• بايد مشخص كنيد يك كار بايد ظرف مدت زمان چقدر بايد تمام شود .

مثل نگوييد اين هفته ٧ ساعت رياضي ميخونم . بگوييد هر روز مقل يك ساعت رياضي ميخونم .

• براي هر مدت زمان كوتاه مثل يك ماه تعداد محدودي تصميم داشته باشيد .

اين باعث افزايش تمركز و بازدهي بيشتر است .

‘در هر تصميمي مشخص كنيد ميزان علقه و عدم علقه شما به آن كار چقدر است .

هر كاري ميتواند ٢ جنبه ي مثبت و منفي براي شما داشته باشد يعني يك سري جاها ممكن است شما را دفع كند و يك سري

ممكن است جذب كند . كارهايي كه دافعه ي آنها بيشتر از جاذبه آنهاست بهتر است به مرور پيش بروند تا كم كم به آنها

عادت كنيد .