ویژگی تصمیم موثر و عزم راسخ

بازدید: 632 بازدید
ویژگی تصمیم موثر و عزم راسخ
teach98.ir

ویژگی تصمیم موثر و عزم راسخ

 

 

ویژگی های تصمیم موثر و عزم راسخ …

بسیاری از دانش آموزان در تصمیم گیری صحیح نا توانند یا تصمیمات آن ها به طور رضایت بخشی اجرا نمیشود و تنها به

شکل یک نقشه ی شکست خورده باقی میماند . در این مقاله میخواهیم به دوستان ارگی راه و رسم یک تصمیم درست و

اصولی رو یاد بدیم :

“باید مشخص کنید قصد انجام چه کاری را دارید . پس باید این را بدانید که :

✅ هدفی که نوشته نشود هدفی واقعی نیست و به درد نمیخورد … پس اهدافتان را یادداشت کنید .

✅اهداف نباید بلند پروازانه باشند . یعنی باید امکان وقوع آنها حداقل ۵٠ ٪باشد ( این موضوع را نباید با مثبت اندیشی

اشتباه بگیرید )

✅هر چه زمان یک تصمیم کوتاهتر باشد ضمانت اجرایی آن بیشتر است .

✅اهداف باید خیلی شفاف باشند .

 

محاسبه ی تراز در آزمون ها

 

•باید مشخص کنید هر کار را به چه اندازه ای میخواهید انجام دهید .

درست انجام شدن یک کار قبل از این که به شدت خواست شما وابسته بتشد به میزان پایداری و استقامت شما بستگی دارد .

آقا ُلپ کلم ببی هدفت چقدر براش ارزش داره ؟ همونقدر باااااید براش سختی بکشی .

• باید مشخص کنید یک کار باید ظرف مدت زمان چقدر باید تمام شود .

مثل نگویید این هفته ٧ ساعت ریاضی میخونم . بگویید هر روز مقل یک ساعت ریاضی میخونم .

• برای هر مدت زمان کوتاه مثل یک ماه تعداد محدودی تصمیم داشته باشید .

این باعث افزایش تمرکز و بازدهی بیشتر است .

‘در هر تصمیمی مشخص کنید میزان علقه و عدم علقه شما به آن کار چقدر است .

هر کاری میتواند ٢ جنبه ی مثبت و منفی برای شما داشته باشد یعنی یک سری جاها ممکن است شما را دفع کند و یک سری

ممکن است جذب کند . کارهایی که دافعه ی آنها بیشتر از جاذبه آنهاست بهتر است به مرور پیش بروند تا کم کم به آنها

عادت کنید .