ویدئو آموزش عربی الواستاد هشتم

ویدئو آموزش عربی الواستاد هشتم

ویدئو آموزش عربی الواستاد هشتم

 

مؤلفان در این کتاب با استفاده از روش های مختلف ، فهم درس عربی را آسان کرده و به درک بیشتر مفاهیم کمک کرده اند و منجر به علاقه مندی افراد به این درس شده است.

استفاده از انیمیشن تاثیر بسیاری در یادگیری دارد که منجر می شود دانش آموزان ارتباط بیشتری با درس و مطالب آموزشی برقرار کرده و مطالب را عمیق تر فراگیرند.

بیان نکات ریز هنگام تدریس منجر می شود دانش آموزان هر نوع پاسخ دشواری را پاسخگو باشند.

خرید

کد تخفیف ۲۵ هزارتومانی (خرید بالای ۱۰۰ هزار تومان)(اولین خرید)

REF7JNDSUZ0SK