نمونه سوال اجتماعی درس 11 تا 18-پنجم ابتدایی

نمونه سوال اجتماعی درس 11 تا 18-پنجم ابتدایی

 

نمونه سوال اجتماعی درس 11 تا 18-پنجم ابتدایی

 

 

 

 

کتاب درسی: اجتماعی

پایه : پنجم دبستان

تعداد سوالات: 4 سوال

تعداد صفحات: 2 صفحه

منتشرکننده: سایت تدریس ایران