×
ادامه مطلب
نظام آموزشی جالب کره جنوبی
19 آذر 1397

نظام آموزشی جالب کره جنوبی

ادامه مطلب
نظام آموزشی جالب ژاپن
15 آذر 1397

نظام آموزشی جالب ژاپن

ادامه مطلب
دلایل بی انگیزه بودن دانش آموزان نسبت به دروس
10 آذر 1397

دلایل بی انگیزه بودن دانش آموزان نسبت به دروس

ادامه مطلب
پاورپوینت خودمراقبتی جسمانی-اول ابتدایی
8 آذر 1397

تربیت جنسی در کودکان

ادامه مطلب
راه های مبارزه با غول استرس
7 آذر 1397

راه های مبارزه با غول استرس

ادامه مطلب
بهترین روش های درس خواندن دانش آموز ابتدایی
2 آبان 1397

بهترین روش های درس خواندن دانش آموز ابتدایی

ادامه مطلب
کانال های آموزشی تلگرام
28 مهر 1397

کانال های آموزشی تلگرام

ادامه مطلب
راهکار هایی برای رفع لکنت زبان دانش آموز در مدارس
24 مهر 1397

راهکار هایی برای رفع لکنت زبان دانش آموز در مدارس

ادامه مطلب
حمایت نابجا از دانش آموز توسط خانواده
22 مهر 1397

حمایت نابجا از دانش آموز توسط خانواده

ادامه مطلب
عوامل ترس دانش آموز از درس خواندن
13 مهر 1397

عوامل ترس دانش آموز از درس خواندن

ادامه مطلب
سایت تدریس ایران
11 مرداد 1397

الگو ساخت هواپیما برای دانش آموزان

ادامه مطلب
نکاتی کامل در مورد فعل و انواع آن-ششم ابتدایی
4 مرداد 1397

بررسی کامل درس شجاعت-پنجم ابتدایی

ادامه مطلب
نکاتی در مورد پیشوند ها و پسوند ها-ششم ابتدایی
22 تیر 1397

نکاتی در مورد پیشوند ها و پسوند ها-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
نکاتی کامل در مورد فعل و انواع آن-ششم ابتدایی
20 تیر 1397

نکاتی کامل در مورد فعل و انواع آن-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
آزمون مداد کاغذی نوبت اول علوم تجربی-چهارم ابتدایی
19 تیر 1397

آزمون ۱۰۰ سوالی هدیه های آسمان-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
18 تیر 1397

طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
16 تیر 1397

طرح درس کشور ما چگونه اداره میشود

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
14 تیر 1397

چگونگی طراحی درس آزاد در دوره ابتدایی

ادامه مطلب
طرح درس پنجره های شناخت-ششم ابتدایی
1 تیر 1397

طرح درس تربیت بدنی نوبت اول-ششم ابتدایی

ادامه مطلب
سوالات ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت-آزمون اول
24 خرداد 1397

سوالات سومین آزمون ضمن خدمت تربیت در پرتو عبادت

ادامه مطلب
سوالات ضمن خدمت بهداشت روان-فرهنگیان
23 خرداد 1397

نمونه سوالات ضمن خدمت بهداشت و روان-آزمون دوم

0