نمونه سوالات فارسی اول دبستان-آزمون 12

نمونه سوالات فارسی اول دبستان-آزمون 12
teach98.ir

 

 

نمونه سوالات فارسی اول دبستان-آزمون 12

 

آزمون 12

 

 

[stextbox id=’alert’]

با کلیک بر روی لینک ها میتوانید نمونه سوالات را بدون نیاز به دانلود ببینید.

برای دخیره آن را save image as  کنید.

[/stextbox]

 

 

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال فارسی صفحه ی 1[/stextbox]

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال فارسی صفحه ی 2[/stextbox]

 

 

 

 

 

teach98.ir