نمونه سوالات علوم اول دبستان-آزمون 7

نمونه سوالات علوم اول دبستان-آزمون 7

teach98.ir

 

 

نمونه سوالات علوم اول دبستان-آزمون 7

 

آزمون 7

 

 

[stextbox id=’alert’]

با کلیک بر روی لینک ها میتوانید نمونه سوالات را بدون نیاز به دانلود ببینید.

برای دخیره آن را save image as  کنید.

[/stextbox]

 

 

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال علوم صفحه ی 1[/stextbox]

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال علوم صفحه ی 2[/stextbox]

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال علوم صفحه ی 3[/stextbox]

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال علوم صفحه ی 4[/stextbox]

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال علوم صفحه ی 5[/stextbox]

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال علوم صفحه ی 6[/stextbox]

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال علوم صفحه ی 7[/stextbox]

 

 

 

 

teach98.ir