نمونه سوالات ضمن خدمت دوره بهداشت روان-آزمون اول

نمونه سوالات ضمن خدمت دوره بهداشت روان-آزمون اول

 

نمونه سوالات ضمن خدمت دوره بهداشت روان-آزمون اول

 

دوره ضمن خدمت بهداشت روان با کد ۹۵۰۰۵۱۱۸ ( ۱۰ ساعته ) در ماه مبارک رمضان برگزار میشود .

 

کلیک کنید