نمونه سوالات ضمن خدمت بیمه و قوانین آن سری دوم

بازدید: 1207 بازدید
نمونه سوالات ضمن خدمت بیمه و قوانین آن سری دوم
teach98.ir

[stextbox id=’alert’ direction=’rtl’]برای دیدن سریع جواب== سمت راست بالای مرورگر خود(سه نقطه) کلمه ی find (find in page)را بزنید و یک کلمه از سوال خود را در این صفحه سرچ کنید[/stextbox]

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ ۱۰۰۰ تومان را بپردازید[/stextbox]

 

 

نمونه سوالات ضمن خدمت بیمه و قوانین آن سری دوم

 

teach98.ir

 

 

  1. ضایعات ابدیدگی ناشی از خطوط شبکه ابرسانی و فاضلاب هم تحت پوشش بیمه ترکیدن لوله ی اب و ضایعات ناشی از برف و باران میگیرد

      الف)درست

 

۲. واژگونی در حوادث تحت پوشش بیمه بدنه ی اتومبیل قرار ندارد

الف)نادرست

 

۳. خطرات اصلی تحت پوشش بیمه ی اتش سوزی کدامند؟

الف)حریق,صاعقه,انفجار

 

۴. مدت بیمه تعریف بیمه تجهیزات و ماشین الات پیمانکاران حداکثر ….. سال است

الف)یک سال

 

۵. کدام نوع پوشش را بیمه گذار در صورتی که محل مورد بیمه در مجاورت جاده و یا پایین تپه شیب دار و یا ….. قرار گرفته باشد درخواست مینمایند؟

الف)خطر برخورد جسم خارجی

 

۶. منظور از پوشش ظروف تحت فشار صنعتی,خسارت وارد بر این ظروف ناشی از انفجار خود انهاست

الف)درست

 

۷. در خسارت های بیمه بدنه ی فرهنگیان بریا کدام گزینه فرانشیز گواهی نامه کسر نمیگردد؟

۱.گواهینامه های زیر ۵ سال

۲.گواهی نامه های بین المللی

۳.گواهی نامه های دارای امتیاز منفی

۴.گواهی نامه های زیر ۳ سال

 

۸. جبران خسارت های ناشی از بلایای طبیعی وسیله ی نقلیه ی دارای بیمه ی بدنه ,از بیمه ی بدنه پرداخت نمیشود

الف)نادرست

 

۹. توقف کار از استثناعات بیمه تمام خطر نصب نمیباشد.

الف)نادرست

 

۱۰. هر انفجاری در بیمه نامه آتش سوزی قابل بیمه شدن است

الف)نادرست

 

۱۱. ……….بیمه ای است که پروژه های در حال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش مصالح در آنها از ارزش اقلام مورد نصب بیشتر میباشد را تحت پوشش قرار می دهد

الف)بیمه تمام خطر پیمانکاران

 

۱۲. کدام یک از خطرات زیر جز دسته ریسک های اجتماعی است؟

الف)صاعقه

 

۱۳. ضایعات ابدیدگی ناشی از خطوط شبکه ابرسانی و فاضلاب تحت پوشش بیمه ترکیدن لوله آب و

ضایعات ناشی از برف و باران قرار می گیرد

 الف(درست

ب(نادرست

 

۱۴. کدام یک جز خطرات اصلی تحت پوشش در بیمه باربری داخلی است؟

 الف(اتش سوزی وسایل نقلیه

ب(اتش سوزری برخورد جسم خارجی با مورد بیمه و برعکس

ج(حادثه وسیله نقلیه پرت شدن محموله از وسیله نقلیه

 

۱۵.  شیشه ھای مسطح به شرط انوه در نمایا تابلو بر روی ساختمان منصوب باشند تحت پوشش

شکست بیمه ھستند

الف(درست

ب(نادرست

 

۱۶.  در برنامه ھای پوشش بازحمل و نقل داخلی بیمه گذار نیازی نیست قبل از ھر حمل مشخصات

وسیله نقلیه و سرمایه تحت پوشش را اعلام نماید

الف(درست

ب(نادرست

 

۱۷. پرژه احداث سد و تونل در بیمه تمام خطر پیمانکاران تحت پوشش بیمه مھندسی قرار میگیرد

 الف(درست

ب(نادرست

 

۱۸. جبران خسارت ناشی از صائقه و انفجار در بیمه اتش سوزی شامل فرانشیز میشوند؟

الف(درست

 ب(نادرست

 

۱۹. در کدام قاعده اینکو ترمز خریدار ھیچ مسئولیتی ندارد و کلیه تعھداد بر عھده فروشنده است؟

DDP ) الف

EXv) ب

 

۲۰. کدام بیمه حمل و نقل داخلی بیمه نامه ای است که برای کالای معینی صادر می شور؟

الف (بیمه عمومی

ب(بیمه پوشش باز

ج(بیمه نامه ساده

 

۲۱. کدام مورد جز استثنائات بیمه اتش سوزی نیست،

الف(مسکوکات پول اوراق بھادار

ب(اسناد و فلزات قیمتی

ج(لوزام منزل

د(ھر گونه اسناد خطی

 

۲۲. خسارت ناشی از تخمیر شدن در تعھد نامه بیمه گر اتش سوزی است

 الف(درست

ب(نادرست

 

۲۳. خسارت های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار های هسته ای از موارد قابل جبران در بیمه نامه ی بدنه است

الف)نادرست

 

۲۴. برای جبران خسارت جانی بیمه نامه ی شخص ثالث کپی برابر اصل کروکی حادثه الزامی نیست

الف)نادرست

 

۲۵. کدام مورد از استسناعات در بیمه ی اتش سوزی نمیباشد؟

۱.مسکوکات ,پول,اوراق بهادار

۲.اسناد ,فلزات قیمتی به هر شکل,جواهرات

۳.هر گونه اسناد و نسخ خطی و هزینه ی بازسازی نقشه

۴.لوازم منزل

 

۲۶. خسارت های وارد شده به اشیا ,داخل منبع حرارتی کنترول شده یا به بدنه ی ان جزو خسارات بیمه ی اتش سوزی محسوب نمیشود

الف)درست

 

۲۷. در صورتی که وسیله ی نقلیه ی دارای بیمه ی بدنه سرقت و سپس کشف شود,جبران خسارت لوازم به سرقت رفته اتومبیل از بیمه ی بدنه پرداخت نمیشود

الف)نادرست

 

۲۸. این کلوز کلیه خسارت ھا و خطرات احتمالی را بجز مواردی که به عنوان استثنائات مطرح شده …کلوز a

 

۲۹. باز کردن در به وسیله کلید تقلبی از موارد دزدی با شکست حرز محسوب نمی شود نادرست

 

۳۰. برای جبران خسارات جانی بیمه نامه شخص ثالث کپی برابر اصل کروکی حادثه الزامی نیست .نادرست

 

۳۱. بموجب پوشش مسئولیت مالی در برابر ھمسایگان کدام نوع خسارات وارده به اماکن مجاور محل آتش سوزی مشمول بیمه است؟ ,آتش سوزی,انفجار ، ترکیدگی لوله آب و فاضلاب

 

۳۲. بیمه ای است که پروژه ھای درحال احداث تاسیساتی و سازه ای که ارزش اقلام مورد نصب در… بیمه تمام خطر نصب

 

۳۳. بیمه تجھیزات و ماشین آلات پیمانکاران ، جبران زیان یا خساراتی را که در مواقع تعطیل کار و… نادرست

 

۳۴. بیمه تجھیزات و ماشین آلات پیمانکاران ، خطر سرقت کلی را تحت پوشش قرار می دھد درست

 

۳۵. بیمه تمام خطر پیمانکاران در دسته اموال در حال بھره برداری است درست

 

۳۶.  بیمه تمام خطر نصب بیمه ای است که پروژه ھای درحال احداث تاسیساتی و سازه ای که ارزش درست

 

۳۷. بیمه نامه ثالث به دو گروه کلی تقسیم می شوند ، بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه در مق.. درست

 

۳۸. بیمه نامه ھای عمومی حمل و نقل داخلی تا زمانی که کلیه حمل ھای متعدد مندرج در بیمه نامه به…درست

 

۳۹. پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران با پوشش ھای بیمه تمام خطر نصب یکسان است نادرست

 

۴۰. پوشش ھای قابل ارایه در زمینه بیمه ھای مھندسی به کدام مورد تعلق دارد؟ اموال در حال نصب ، اموال درحال بهره برداری

 

۴۱. تعریف تخفیف عدم خسارات در بیمه شخص ثالث برای سال سوم چند درصد است ۲

 

۴۲. تلف یا معیوب شدن مال در ھنگام نجات دادن آن از حریق تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار ….درست

 

۴۳. توقف کار از استثنائات بیمه تمام خطر پیمانکاران است درست

 

۴۴. جبران خسارات سرقت درجا لوازم و قطعات وسیله نقلیه دارای بیمه بدنه ، از پوشش تکمیلی بیمه درست

 

۴۵. جبران خسارات کدامیک از موارد زیر تعهد بیمه آتش سوزی نمی باشد؟ کز دادن ناشی از اتش سوزی

 

۴۶. خسارات ناشی از تخمیر شدن در تعھد بیمه گر بیمه آتش سوزی است نادرست

 

۴۷. خسارات ناشی از ترک خوردگی و دودزدگی اگر ناشی از آتش سوزی باشد در تعهد بیمه گر بیمه است. درست

 

۴۸. خسارات ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه تحت پوشش بیمه نامه است. درست

 

۴۹. خسارات وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف تحت پوشش بیمه نامه آ …نادرست

 

۵۰. خسارت دیگ ناشی از فرسودگی و شکست ھم تحت پوشش خطر خسارات ناشی از ریزش مواد… نادرست

 

۵۱. خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه می تواند به بیمه نامه ب… درست

 

۵۲. خسارت ھای مستقیم و غیر مستقیم ناشی از انفجار ھای ھسته ای ، از موارد قابل جبران در بیمه… نادرست

 

۵۳. خسارت ھای وارد به اتومبیل در حال گریز از تعقیب مقامات انتظامی در صورتی که اتومبیل …. درست

 

۵۴. خسارتھای جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث در پروژه ھای در حال احداث عمرانی و ساختمانی ….درست

 

۵۵. خطرات اصلی تحت پوشش بیمه آتش سوزی کدامند ؟ حریق ، صاعقه ، انفجار

 

۵۶. در بیمه سقوط ھواپیما و ھلیکوپتر ، چنانچه اجازه فرود شی پروازی در محل مورد بیمه توسط بی…. درست

 

۵۷. در بیمه نامه ھای بدنه صرفا برای فرھنگیان محترم تا مبلغ خسارت ۵٠٠٠٠٠٠٠ ﷼بدون کرو.درست

 

۵۸. در بیمه نامه ھای شخص ثالث برای فرھنگیان تا چه مبلغی بدون کروکی و با حضور زیان دیده …(۵۰۰۰۰۰۰۰)

 

۵۹. در کدام بیمه ، بیمه گر متعهد می گردد کلیه خسارات و ھزینه ھای ناشی از توقف تولید در اثر بر پوشش خطر عدم النفع

 

۶۰. در کدام بیمه نامه بیمه گر خسارات واقعی یا زیان ھای را که شامل از دست دادن سود به جهت ک …بیمه نامه وقفه در
DDP

 

teach98.ir

 

۶۱. در کدام نوع بیمه ، بیمه گزار قبل از ھر یک از حمل کالاھا باید لیست کامل و مشخصات کالا ر… بیمه نامه ھای عمومی

 

۶۲. در ھنگام بروز حادثه چند برش از کارت بیمه جدا و جهت پرداخت خسارت ضمیمه پرونده خسارت…یک برش

 

۶۳. زمان پایان اعتبار بیمه نامه باربری صادراتی و وارداتی در حمل و نقل ھوایی ، بمحض انقضاء …نادرست

 

۶۴. سرقت تمام قطعات از پوشش ھای اصلی بدنه اتومبیل است درست

 

۶۵. سقف دیه در ماه ھای حرام یعنی محرم ، رجب ، ذیقعده ، ذیحجه به میزان … ، از دیه کامل … یک سوم – افزایش

 

۶۶. سه خطر اصلی که بیمه بدنه اتومبیل آن ھا را شامل می شود حادثه ، آتش سوزی ، سرقت کلی

 

۶۷. شیشه ھای مسطح به شرط آنکه در نما یا تابلو بر روی ساختمان منصوب باشند تحت پوشش شکس..نادرست

 

۶۸. طرح بیمه اجباری اتومبیل ، برای اولین بار در کدام کشور و در چه سالی به اجرا در آمد بریتانیا

۱۹۹۳

۶۹. کدام گزینه از اقسام بیمه نامه ثالث می باشد؟ بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه در م

 

۷۰. کدام گزینه از مدارک لازم جهت تشکیل پرونده خسارت ثالث مالی نمی باشد اصل و کپی گواھینامه راننده زیان دیده

 

۷۱. کدام گزینه درباره خسارات و ھزینه ھای قابل تامین بیمه آتش سوزی صحیح نیست .عدم پرداخت خسارت

 

۷۲. کدام مورد از استثنائات در بیمه نامه آتش سوزی نمی باشد ؟ لوازم منزل

 

۷۳. کدام مورد باعث شدن ریسک ھای عام قابل بیمه شدن باشند .ابتکار بیمه اتکایی

 

۷۴. کدام مورد بیمه ای است که پروژه ھای در حال بهره برداری عمرانی و ساختمانی را تحت پوشش…بیمه تمام خطر پیمانکاران

 

۷۵. کدام مورد بیمه ای است که تجھیزات و ماشین آلات پیمانکاران که ابزار کار ایشان جهت اجرای… بیمه تجھیزات و ماشین آلات پیمانکاران

 

۷۶. کدام نوع پوشش را بیمه گذار در صورتی که محل مورد.. بیمه در مجاورت جاده و یا پایین تپه شی خطر برخورد جسم خارجی

 

۷۷. کدام واحد ھا می توانند تحت پوشش خطر ریزش چاه قرار گیرند مسکونی – اداری – تجاری

 

۷۸. کدام یک جز خطرات اصلی تحت پوشش در بیمه ھای باربردی داخلی است آتش سوزی – حادثه وسیله نقلیه

 

۷۹. مقصود از خطر صاعقه در بیمه آتش سوزی تنھا خسارات وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از… نادرست

 

۸۰. میزان خسارات جانی یا ھمان دیه ھر ساله از طرف کدام ارگان اعلام و مشخص می شود ..قوه قضایه

 

۸۱. نرخ حق بیمه در بیمه ھای باربری داخلی ثابت است ..نادرست

 

۸۲. واحد ھای تجاری از قبیل فروشگاھھا تحت کدام نوع پوشش آتش سوزی قرار می گیرند .بیمه نامه آتش سوزی غیر صنعتی

 

۸۳. ھر انفجاری در بیمه نامه آتش سوزی قابل بیمه شدن است …نادرست

 

۸۴. کدام واحد ها میتوانند تحت پوشش خطر ریزش چاه قرار گیرند؟

الف)مسکونی ,اداری,تجاری

 

۸۵. بیمه نامه ای برای جبران خسارت ناشی از سقوط بهمن وجود ندارد

الف)نادرست

 

۸۶. جبران خسارت ناشی از بار الکتریکی برخورد صاعقه با سیم متصل به دستگاه تحت پوشش بیمه اتش سوزی قرار ندارد

الف)درست

 

۸۷. بیمه نامه ی مهر فرهنگیان کدام گزینه را تحت پوشش قرار میدهد؟

الف)منازل فرهنگیان

 

۸۸. کلیه ی اموال و دارایی های مشتریان بانک که طبق عقود اسلامی جزو وثایق و دارایی های بیمه گزار محسوب میشود را میتوان تحت پوشش بیمه ی اتش سوزی قرار داد

الف)درست

 

۸۹. کدام خطر جزو دسته از ریسک های فاجعه آمیز نیست؟

الف)سرقت

۹۰. بیمه تمام خطر پیمانکاران بیمه ای است که پروژه های درحال احداث عمرانی و ساختمانی که ارزش اقلام مورد نصب از ارزش مصالح در آنها….. است را تحت پوشش قرار می دهد

الف)کمتر

۹۱.خسارات وارده به ظروف تحت فشار صنعتی ناشی از انفجار این ظروف تحت پوشش بیمه نامه آتش سوزی معمولی قرار می گیرد.

الف)نادرست

۹۲. خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیاء مشابه روی بدنه موضوع بیمه می تواند به بیمه نامه بدنه الحاق شود

الف)نادرست

۹۳. در بیمه نامه های پوشش باز ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ داخلی ،ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﺣﻤﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ را اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ

الف)نادرست

۹۴. مقصود از خطر صاعقه در بیمه آتش سوزی تنها خسارات وارد شده در اثر آتش سوزی ناشی از صاعقه است.

الف)نادرست

 

 

[stextbox id=’warning’ shadow=”false”]ادامه ی سوالات(کلیک کنید)[/stextbox]

 

[stextbox id=’warning’ direction=’rtl’]سوالات پولی نیست ولی میتوانید در جهت حمایت از سایت ما مبلغ ۱۰۰۰ تومان را بپردازید[/stextbox]

 

 

teach98.ir