نمونه سوالات ریاضی اول دبستان-آزمون یازدم

نمونه سوالات ریاضی اول دبستان-آزمون یازدم

teach98.ir

نمونه سوالات ریاضی اول دبستان-آزمون یازدم

 

آزمون یازدهم

 

[stextbox id=’alert’]

با کلیک بر روی لینک ها میتوانید نمونه سوالات را بدون نیاز به دانلود ببینید.

برای دخیره آن را save image as  کنید.

[/stextbox]

 

 

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال ریاضی صفحه ی ۱[/stextbox]

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال ریاضی صفحه ی ۲[/stextbox]

 

 

 

 

teach98.ir