نمونه سوالات ریاضی اول دبستان-آزمون پنجم

نمونه سوالات ریاضی اول دبستان-آزمون پنجم

 

 

نمونه سوالات ریاضی اول دبستان-آزمون پنجم

 

آزمون پنجم

 

 

[stextbox id=’alert’]

با کلیک بر روی لینک ها میتوانید نمونه سوالات را بدون نیاز به دانلود ببینید.

برای دخیره آن را save image as  کنید.

[/stextbox]

 

 

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال ریاضی صفحه ی 1[/stextbox]

 

[stextbox id=’download’ direction=’rtl’]سوال ریاضی صفحه ی 2[/stextbox]

 

 

 

 

teach98.ir